16.1.14

134/365

Když mi chybí chlap, postavím si ho z lega. Kdyby to bylo v životě tak snadné...

1 comment: